Press "Enter" to skip to content

Учението на Конфуций: биологичният човек трябва да израсне, ако иска да подобри здравето си!

Семантиката е езиковедска дисциплина, занимаваща се със значенията на думите

конфуций
Понеже значението е живата субстанция в една дума, то се развива, променя, понякога отпада и се измества от друго. Дори когато не променят правописа си, думите могат да сменят смисъла си.

Например преди векове китайската дума „уо ли“ е означавала „форми на органичните субстанции“. Днес това е дума за науката физика, изучаваща неорганичната материя, за която дълбокият културен спомен е, че е органична.

Семантиката се оплита в себе си, когато за едно и също нещо има две различни думи. Например в китайски език има две думи за „човек“ – „жен“ и „джен. В тях понятието има различен смисъл. Изписани на хартия, думите трудно се различават от българина, защото според фонетичната таблица за превод двете са почти еднакви.

Двете думи обаче се отнасят за два различни вида човеци. Единият – джен е истинският, култивиран и потенциално имунизиран срещу болести. А другият е биологичното същество човек, нещо като суров материал за джен. Като кого от тях ще преживеем живота си, зависи изцяло от свободната воля на всеки от нас.

Дебатът върху смисъла на „джен“ не спира в продължение на векове, но Конфуций е първият, който му посвещава основната част от своето учение. За Конфуций биологичното същество човек става истински човек (джен) едва когато тръгне съзнателно по пътя на култивиране на потенциала си. Онова, което прави възможно това превръщане, е шън.

Макар често да се превежда като дух, душа, съзнание или разум, шън е основата, източникът на тези човешки атрибути. Дремещ в шън, нашият потенциал не се разгръща, ако не е активиран от съзнанието. Но шън е програмиран така, че не може да се самоназначи на високия пост, т.е. да узурпира лидерската позиция, пише „Живот без рак“. Съзнанието ни има решаващата дума и е оставено да избира какъв вид човек искаме да сме.

Be First to Comment

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: