Press "Enter" to skip to content

Колелото на Самсара: защо в живота ви се случват повтарящи се негативни събития

По пътя на живота почти всеки човек се изправя пред препятствие, което се оказва непреодолимо за него. На какво се дължи това и как да излезете от порочния кръг?

Познато ли ви е чувството, че пред вас все едно има невидима бариера? Просто не се получава изграждането на хармонични отношения, раждането на дете, увеличаването на доходите или изкачването по кариерната стълбица. И всички опити да се промени ситуацията с благоприятен резултат завършват с провал.

Какво е колелото на Самсара и как да го спрем, обяснява Елина Бревнова, психолог и ментален треньор

Елина Бревнова, психолог

Неслучайно има неща, които се случват лесно и от само себе си, докато при други се усеща съпротива, трудности и страх от провал. За да си изясним от какво зависят резултатите от стремежите на човек, как и защо се формират повтарящите се негативни събития, е необходимо да разберем как се формират материалните събития.

Самсара е будистка концепция, която е отвъд материалния свят

За да се разбере законът на Самсара, е необходимо да се премине към нивото на многоизмерно възприемане на живота, където човек не е просто физическо тяло, което живее в свят на хаос, купчина случайни и непредвидими събития.
Трябва да се допусне идеята, че в света действат невидими духовни закони, на които е подчинено всичко видимо и невидимо и наоколо цари пълна хармония. Формулата на Самсара звучи така: „Човекът е духовна същност, която по своя свободна воля се развива в любовта“.

Ненаучен урок

„Наблюдаваното и наблюдателят са едно“, казват будистите. Тук става въпрос за това, че човек със своите вярвания, мисли и избори влияе върху създаването на собствената си реалност. Това означава, че причината за повтарящите се негативни събития е само в самия човек. Той не успява да се справи с някакъв урок, който му поднася животът. Използва същите инструменти и прави същите избори.

Кармата е причинно-следствена връзка

А законът на Самсара е законът на кармата, който поставя човек пред последствията от неговия избор. Това, което следва човека през целия му съзнателен живот, го прави отговорен за неговите действия или бездействия.

При поредица от неуспехи някои си задават въпроса: „Защо ми се случва всичко това?“ И отговорът на повърхността е, че не е научен житейски урок, не се осъществява духовно развитие. А да се развиваш означава да се научиш да обичаш. Тук работи формулата: любов = разбиране + приемане. Именно за да се развиваме ни се дават сложните житейски преживявания. Да разберем причината на дълбоко ниво и да приемем ситуацията такава, каквато е.

И ако човек се съпротивлява на това, което е, и оценява събитията само от гледна точка на „лошо-добро“, тогава колелото на Самсара ще направи нов завой. И ще трябва да преминете отново „теста“ на живота, защото без духовни и физически усилия е невъзможно да постигнете нов желан резултат.

Как да излезете от този порочен кръг?

  • Започнете вътрешно движение към укрепване на способността да обичате. А също и да почувствате и разберете многоизмерността на всичко съществуващо. Можете да промените възприятието си чрез развитие на умението за осъзнаване. Само с вътрешни промени е възможно да се спре повтарящият се сценарий на негативни събития. Това е „настройване“ на вътрешната енергийна конфигурация.
  • За да промените съдържанието, е необходимо да промените контура на възприятието. Човек е носител на определена енергийна верига, която несъзнателно определя изборите му. Иска това, което не усеща в себе си, опитва се да запълни вътрешните дефицити отвън. Това могат да бъдат други хора или външни неща, които са надарени с онова, което той няма. Каквато е формата, такова е и съдържанието.
  • Изберете партньор, чрез който да наваксате своя енергиен дефицит. Вземайки връзките като пример, това е история за слаба, безпомощна жена, която избира силен мъж и се опитва да запълни дефицитите си по този начин. Вътрешната система се стреми към баланс и тогава се появява „силен“ характер, за да хармонизира енергията на безпомощността. Страничен ефект от такъв съюз може да бъде зависимостта от другия човек. Урокът на развитието е да започнете да укрепвате сами – да увеличите вътрешния поток от енергии на сила, воля, действие и преодоляване.

Промените във вътрешното възприятие ще доведат до факта, че пространството ще започне да се променя автоматично. Изглежда, че се приспособява към енергийната конфигурация. И едва тогава колелото на Самсара започва да забавя въртенето си, докато спре напълно.

Източник: woman.ru

Leave a Reply

%d bloggers like this: