Press "Enter" to skip to content

Месец: октомври 2016

Сърцето е императорът на човешкото тяло, според китайската медицина

Всичко във Вселената е подредено в йерархии: живите същества заемат точно онова място в биологичните системи, където могат не само да оцеляват, но и да доставят материал за оцеляване на другите видове. Химическите елементи в таблицата на Менделеев са подредени според растящото им атомно тегло: разликата между „лекия“ водород и „тежкия“ радий се състои в различния брой протони и електрони в атомите им. Освен ред йерархията предполага и разлики в потенциала и качествата на своите…

Leave a Comment