Press "Enter" to skip to content

Етикет: мисли

Какво представлява кармичния възел?

Както е известно, енергетичното тяло на човека се състои от тънки тела Всяко тънко тяло формира нашите мисли, желания и поведение. Светлите мисли и постъпки създават тънките тела. Злобните водят до деформацията им, в резултат на което в новото въплъщение възникват ситуации, когато, както се казва, ти „пада тухла на главата“. Сериозните увреждания на тънките тела водят след себе си разрушаване на физическото тяло, предизвикват страдания. В новите въплъщения физическите страдания се превръщат в съвест,…

Leave a Comment

Мислите – полезни и вредни

Човекът си създава нова карма, на първо място, чрез мислите и постъпките Например, ако излизайки в пенсия, изведнъж осъзнаете, че главното, което ви е липсвало в живота, е черен пояс по карате, разбира се, можете да се запишете в школа, където да усвоите техниката. Но ако успеете да удържите мисълта за получаването на пояс в течение на дълго време, тя ще доведе дотам, че в новото си въплъщение ще се родите в семейство, където децата…

Leave a Comment

Какво разкрива нашето „енергийно“ досие – акашовите записи?

Живеем в свят, в който се оказва, че всеки от нас има досие -ако не в ДС или ЦРУ, то поне във Фейсбук   Но освен всички тези архиви от данни съществуват и други, за които се твърди, че са много по-значителни. Става дума за акашовите записи. Духовните учители вярват, че всеки от нас има свое „енергийно досие“. Те говорят за огромен архив, в който се пази информация за всичко, което се е случило в…

Leave a Comment

Как китайските философски практики управляват силата на ума?

Мъдростта на източните цивилизации   Измина доста време, откакто в живота ни стремително навлязоха десетки нови религиозни и философски учения. Много от тях – и особено индийските и китайските философски практики, твърдят, че цялата Вселена е само безкрайна енергия. Материята не съществува, тъй като тя всъщност е сгъстена енергия. Такива интересни мисли имат пълното право на съществуване, физиците отдавна са доказали факта, че целият свят е конструктор с вселенски мащаби, чиито детайли са атомите. Те,…

Leave a Comment

Обичайте себе си, за да може да се опознаете

Самопознанието ще ви помогне да опознаете и другите Американският психолог Ерик Бърн (у нас е издадена книгата му „Игрите, които хората играят“), пише, че у всеки човек съществуват Детето (представата ни какви сме били в детството си), Родителя (събирателен образ на родителите) и Възрастния (спокойният и разумен мениджър на живота ни). Когато обещаваме на някого, че ще отидем на купон, изхождаме от позицията на Детето. Кормилото обаче поема Родителя и ни забранява да се веселим…

Leave a Comment

Всички болести са от ядове!

Нормално е да се тревожите, всички го правим Но загнездят ли се притесненията твърде дълго в съзнанието ви, ще стигнете до психически срив и ще си докарате болести. Лекарите отдавна доказаха, че на безпокойството се дължат заболяванията не само на нервната и сърдечно-съдовата система, а дори алергиите и астмата. „Тревогата внася мрак в нашия живот. Единственият начин да прогоним мрака е като запалим светлина, която да го разпръсне така, както слънцето разпръсва облаците“ – с…

Leave a Comment

В природата няма нищо случайно!

Днес много информационни процеси все още остават тайна и могат да бъдат наречени „скрита информация“ Именно тя определя „случайните процеси“, макар че в природата няма нищо „случайно“. Тъй като липсват методи за описание на процесите по предаване на скрита информация, за решаването на този проблем се използва само един път – феноменологическият, потвърден от експеримента. Такива подходи са известни отдавна и се прилагат, когато е невъзможно да се намери очевидно решение на проблема и се…

Leave a Comment

Скритата информация – как се предава и каква е връзката й със здравето

Процесът на получаване на скрита информация от човека води до усещането за предчувствие, свързано с последващо събитие, дискомфорт в контакта с определени хора и т. н. Отдавна е признато от науката, че първоначалният източник на информацията е интуицията, основана на наблюдаваните факти, която в по-голяма степен е свойствена на хората с хуманитарни наклонности. При това предаването и приемането на скрита информация може да става и с помощта на подръчни средства — като индикатор на информационно…

Leave a Comment

Скритата информация няма връзка с телепатията

Онова, което вече знаем за скритата информация, ни помага да си направим следните изводи 1. В природата няма нищо случайно. 2. Съществува непроявена „скрита“ информация, която определя т. нар. „случайни процеси“. 3. Човекът получава тази скрита информация чрез интуицията, предчувствията и т.н. 4. Възможно е да получава скрита информация и с най-обикновени средства: рамки, кубчета, карти и т. н. 5. Възможно е получаването на скрита информация чрез специални самоорганизиращи технически средства (политрон например). 6. Възможно…

Leave a Comment