Press "Enter" to skip to content

В природата няма нищо случайно!

Днес много информационни процеси все още остават тайна и могат да бъдат наречени „скрита информация“

Именно тя определя „случайните процеси“, макар че в природата няма нищо „случайно“.

Тъй като липсват методи за описание на процесите по предаване на скрита информация, за решаването на този проблем се използва само един път – феноменологическият, потвърден от експеримента. Такива подходи са известни отдавна и се прилагат, когато е невъзможно да се намери очевидно решение на проблема и се налага да се разчита само на интуицията. В хуманитарната сфера интуитивният подход е може би единствено възможният, използван предимно от творците: писатели, музиканти, изобретатели, лекари, екстрасенси и т. н., понякога без дори да си дават сметка за това.

Всеки човек получава колосален обем информация – и не само земна, но и космическа. Ролята на носители на тази информация могат да играят дори елементарните частици (електроните например), полета (електромагнитното, гравитационното и т. н.), открити в последно време. Често -се използва и понятието „биополе“, но същността му все още не е разкрита напълно, формите на съществуване на полетата и частиците са различни -радиовълни, рентгеново и светлинно излъчване, взаимовръзка между макро- и микрообвкте и т. н, пише вестник „Феномен“.

Leave a Reply

%d bloggers like this: