Press "Enter" to skip to content

Как китайските философски практики управляват силата на ума?

Мъдростта на източните цивилизации

 

сила на мисълта

Измина доста време, откакто в живота ни стремително навлязоха десетки нови религиозни и философски учения. Много от тях – и особено индийските и китайските философски практики, твърдят, че цялата Вселена е само безкрайна енергия. Материята не съществува, тъй като тя всъщност е сгъстена енергия.

Такива интересни мисли имат пълното право на съществуване, физиците отдавна са доказали факта, че целият свят е конструктор с вселенски мащаби, чиито детайли са атомите. Те, на свой ред, се състоят от по-дребни частици. Такъв строеж на Вселената позволява на човека при определени навици да управлява заобикалящите го енергетични потоци ида оказва влияние върху живота си.

Привържениците на техниката за визуализация вярват, че подобно на атомите в телата и предметите енергиите също се привличат една към друга. Позитивната енергетика привлича също такъв позитив. Положителната енергетика се превръща в желание за жизнени промени; негативната, от своя страна, привлича към себе си проблеми, болести и беди. Като познават тези магнетични свойства на заобикалящата ни енергия, източните мъдреци предлагат на човека да изчисти своята карма.

Също толкова важно е да се мисли максимално позитивно. По този начин се прекъсва потокът на негатива, който се лее в живота. След положително настройване се появява възможност да подредим живота си, да набележим приоритетите си за бъдещото си развитие. Човекът с позитивно мислене много по-добре понася несгодите и по-упорито постига поставените цели.

Отговорът на източните мъдреци на въпроса „Какво е техниката на визуализация?“ е: трябва да бъдеш морално чист, да излъчваш добро и Вселената няма да те лиши от своята благодат, пише вестник „Феномен“.

Leave a Reply

%d bloggers like this: