Press "Enter" to skip to content

Как се калява воля?

Може ли волята да се калява? Чрез множество тестове учените са достигнали до заключението, че силната воля не е просто човешка добродетел

воля Тя е нещо като мускул – уморява се при пресилване и има нужда от подхранване и почивка, за да се възстанови.

А щом е мускул, волята укрепва чрез тренинг.

Упражненията за това са трудни в началото. Но с времето човек започва да устоява на изкушенията и се придържа към дългосрочните си цели.

Да се тренира волята, е като да се тренира за маратон – никой не се хвърля да пробяга 42 км наведнъж. Като за начало изберете само едно от 10-те упражнения и го добавете към всекидневните си занимания.

10 минути медитация

Това упражнение дава най-бърз ефект върху волята от всички в списъка. Медитацията тренира мозъка да се фокусира и да спре да блуждае. Само след 2-3 дни медитиране по 10 минути мозъкът става по-съсредоточен и изпитва по-малък стрес.

Изправете се!

При един тест учени са накарали доброволци да внимават в каква поза застават в продължение на 2 седмици.

Щом усетят, че тя се изкривява, да се изправят.

Като за начало всеки път изправяйте гръбнака си, когато усетите, че сте се привели над бюрото или вкъщи. Просто е, но се иска тъкмо воля, за да седиш с изправен гръбнак.

Leave a Reply

%d bloggers like this: