Press "Enter" to skip to content

Как се прави пречистване и регенерация на аурата? – продължение

Въпреки че аурата на всеки човек е различен цвят, когато се прави визуализация, източните вярвания ни учат да оцветяваме мислено аурата си в златен цвят

аурата Има различни варианти -единият е да си представим как над нас пада лъч златна светлина и ни обгръща отвсякъде или да визуализираме дъжд, но от капки ярка светлина и всяка от тях пада върху въображаемия овал, който ни обгръща, и остава върху него, докато най-накрая цялата ни аура се превърне в кръг от светлина.

Според източните вярвания виолетовата аура е аурата на духовните учители, на мистиците и на хората, на които им е Заложено да променят този свят. Но дори да нямаме виолетова аура, учителите смятат, че можем да си „вземем назаем“. Техниката на визуализация, че аурата ви е виолетова, се смята за много мощна и зареждаща с енергия както на психично, така и на физическо ниво. Добре е обаче да си се представяте с виолетова аура за не повече от 15-ина минути, защото може да се изтощите.

Този цвят може да използвате и когато нямате време за дълга медитация. Според духовните учители само две-три минути визуализация на аура, която гори във виолетов пламък, е достатъчно мощна да ни даде сили за цял ден. Но внимавайте! Тази визуализация не бива да надвишава няколко минути, защото последователите на източната мъдрост подчертават, че ако не спрем навреме, може „да изгорим“ аурата си и след това да се чувстваме много по-изтощени, отколкото в началото.

Последователите на учението рейки вярват, че за да създадете силна и непробиваема аура, най-сигурният начин е да изпълните ритуал за биозащита. Застава се с лице, като си представяте как енергия излиза от дланите ви. Лявата ръка се поставя на нивото на слънчевия сплит с дланта навътре, дясната се вдига пред лицето с разгънати пръсти. По посока на часовниковата стрелка с дясната ръка се правят седем кръгови движения около главата, представяйки си как правите около себе си защитни кръгове, които се сливат един в друг и създават огромен цилиндър. Бавно отпускате дясната ръка, като я прибирате към лявата върху слънчевия сплит. Визуализирате как цилиндърът е здрав и непоклатим, как ви обгръща отвсякъде и никакво зло не може да го пробие, пише списание „За жената“.

Leave a Reply

%d bloggers like this: