Press "Enter" to skip to content

Мудра Костенурка

Тя действително напомня костенурка

костенурка Според индийската философия това животно е помогнало на боговете да получат от океана свещената напитка на безсмъртието и затова е получило статуса на свещено. Тази мудра се прилага при заболявания на сърдечносъдовата система, болки, при астенични състояния. Изпълнява се лесно: това е онзи „катинар“, който често правим машинално, без да му придаваме никакво значение. Пръстите на двете ръце се кръстосват, а палците се допират един до друг. формирайки „катинар“, ние предотвратяваме изтичането на вътрешната енергия, като я караме да циркулира само в собствения ни организъм. При изпълнението а тази мудра трябва да се опитаме максимално да се отпуснем. Дишането трябва да е бавно, „топло“, с „хлътване“ на корема при издишване. Добре помага и визуализацията – мисленото представяне, при което с вътрешното си зрение трябва да се опитаме „да видим“ сърцето си с разширени кръвоносни съдове.

Ако релаксацията е качествена, мудрата „Костенурка“ помага да се купира болката при сърдечен пристъп, подобрява общото състояние. Тя може да се изпълнява и при емоционален разговор, когато човек не знае къде да дене ръцете си, а думите се сипят като от рога на изобилието. При редовен тренинг самото свиване на пръстите в мудрата „Костенурка“ подсъзнателно дава команда за успокояване и ограничаване на приказливостта.

Leave a Reply

%d bloggers like this: