Press "Enter" to skip to content

Мудра Стрелата Ваджра

Тя е подходяща за хора със сърдечносъдови заболявания и в частност – с артериална хипертензия

mudra-strzała-wadżra
При изпълнението й е важно организмът да се отпусне максимално, дишането да е бавно и „топло“, със стягане на корема. Едновременно трябва да се практикува и визуализация на намаляването на кръвното налягане – при издишване бавно кажете: „Съдовете се разширяват, разширяват, налягането се снижава, снижава, снижава“, постарайте се мислено „да видите“ разширените артерии.

В превод „ваджра“ означава оръжието на бога-гръмовержец Индра. При тази мудра кутретата, безименните и средните пръсти на двете ръце са кръстосани, а палците и показалците се докосват. Стрелата „Ваджра“ успокоява, като подсъзнателно кара човек да се концентрира върху някакъв абстрактен образ. При редовен тренинг състоянието се подобрява и се появява потребност от уединение, а това толкова не достига на много хора.

Мудрата може да се практикува по време на труден разговор, когато емоциите ни заливат, когато не знаем къде да сложим ръцете си. При изпълнението й трябва да се концентрираме върху сърдечния енергетичен център.

Leave a Reply

%d bloggers like this: