Press "Enter" to skip to content

Повече усмивки, по-малко сълзи гонят отрицателната енергия и болестите – ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Вашият яд първо ще издуха чи от черния ви дроб, после ще опърли всичко наоколо и ще свие горелката ви на възел

китайска медицина
Вашето чи в такива екстремни за него условия излиза от привичните си коловози. А щом изгуби посоката, предначертана му от природата, то тръгва на обратно. Онова, дето трябва да отиде в дебелото черво, се качва към главата, а скъпият деликатес, който току-що сте погълнали, излиза от вас, без да остави питателна следа.

Английската смехова култура е сумирала тази ситуация в гениалния идиом за глупак shit for brain. Има само един вид глупак, за когото shit for brain не се отнася – шута. Той е набеден глупак, защото казва всички трудно поносими истини даже на краля, без да му пука. Той е само привидно глупав, иначе мозъкът му е остър като бръснач, бистър и схватлив, а чувството му за хумор е неизтощимо. Той вижда всички кусури на краля и придворните му и ги изтипосва на публичен присмех. Снове навсякъде, одумва всички и всичко и говори без евфемизми. Въпреки че живее под надвиснал меч, шутът не би бил шут, ако се остави да го погълнат страхът, несигурността или гневът, т.е. чи бъркотията, която настъпва, когато растат емоционалният градус и хаосът във вътрешния чи трафик.

Макар че всяка по-остра шега може да му струва живота, всеки шут култивира хладен, трезв и спокоен ум, защото знае, че животът му виси на този именно косъм.

Затуй неговата тройна горелка трябва да е в пълен ред, винаги чиста и добре заредена. Тогава умът е бърз като светкавица и прави най-неочаквани връзки между нещата от живота.

Другояче казано, шутът в „Хамлет“ например е това, което са вечно студените ви крака за тройната горелка: симптом, сочещ нещо отвъд себе си.

Студените крака подсказват, че страдате от патологичен горивен застой или недостиг. А шутът неспирно се шегува, за да не се забрави, че нещата в Кралство Дания не вървят на добре – има нещо гнило.

Може да се каже, че телесният хаос, предизвикан от емоционалните удари върху тройната горелка, има цял литературен аналог – мегажанра комедия, където всичко върви на обратно.

Анализаторът на смеховата култура Михаил Бахтин е написал книга за това как смехът в карнавалното изкуство на комедията се ражда от бъркотията в социалните и телесните посоки горе-долу, напред-назад, навън-навътре, пише „Живот без рак“. Телесното въплъщение на едничкия илач за този хаос е шутът, защото се знае, че смехът връща здравето. Затуй, ако някой ви се подиграва, смейте се заедно с него на себе си, вместо да зеленеете от злоба.

Не всеки англичанин ще ви каже откъде идва фразата shit for brain, но всеки китайски лечител ще й се възрадва. Тя казва кратко как ядът, тревогите, злобата, страхът, завистта или омразата ни карат да бълваме потоци глупости. Но за разлика от шутовите те не носят нито здраве, нито просветление. Иначе казано, ядосан ли сте, губите скъпоценни жизнени ресурси и се нареждате в предългата колона на чи лузърите на тоя свят дори ако вече сте на върха на неговата стръмна и хлъзгава социална стълбица, пише „Живот без здраве“.

Leave a Reply

%d bloggers like this: