Press "Enter" to skip to content

Слоновете като част от декора: какво е значението им?

Мъдрост, здрави семейни връзки, любов и късмет са само някои от значенията на слоновете, когато се използват в декорацията. Научете повече тук!

Символите, орнаментите и изображенията, които поставяме в дома, винаги имат значение. Това идва не само от типа фигура, която представляват, но и от стаята, в която се намират, и позицията, в която са поставени. Когато се използват слонове в декорацията, целта може да варира в зависимост от това, което търсите.

Няма съмнение, че това животно е внушителна фигура в природата. Слонът е сила, мъдрост, памет и семейни връзки, наред с други положителни вибрации, които носи.

Затова много култури са решили да го включат в своите религиозни практики. Слонът дори е централно божество в индуизма.

Ако имате слонове в декорацията на дома си, научете специфичните им значения, за да се възползвате от тяхната същност.

Какво представляват слоновете в украсата?

Слоновете са много специфичен вид в животинското царство. Техният внушителен размер, съчетан с очевидна пасивност, е предизвиквало човешкото възхищение от векове . В дивата природа този вид има много подчертано социално поведение. Стадата обикновено се водят от женски и се движат на групи с малките си.

Освен това стадата от слонове имат изключително сложни социални структури, както и поведение. Те изпитват състрадание, имат самосъзнание и могат да използват различни предмети. Всички тези качества на слоновете накараха хората да им обърнат внимание и да ги включат в своята култура по много различни начини.

Слоновете като украса и част от декора могат да донесат на дома късмет, воля, постоянство, плодородие и духовно благополучие. Това животно също така представлява Ганеша, една от най-важните фигури на вековния индуизъм. Всички тези значения обаче зависят от мястото, където се намира слона, както и от неговата позиция и цвят.

Фън Шуй

Присъствието на слоновете придобива дълбоко значение и заради китайската философия на фън шуй. Тази практика, която учи как да се създава мирна среда и да се подобряват енергиите на дома според подреждането на предметите, свързва слона със силата.

Въпреки това, той също работи за привличане на късмет и създаване на хармония в семейните връзки. Начинът на позициониране на обекта варира в зависимост от личното търсене, което човек има.

Противно на онова, което повечето хора са чували, не е задължително слонът да е с вдигнат хобот. Важно е да е подбран с открито сърце или да е подарен от добър човек. дали ще бъде статуя на слон, дали слонът ще бъде нарисуван, или ще е под формата на дърворезба – няма никакво значение.

Източник: woman.ru

Leave a Reply

%d bloggers like this: