Press "Enter" to skip to content

Специална медитация развива възможностите на човешкото съзнание – продължение

Какво дава това просто упражнение на йогите?

Ако в течение на поне три седмици експериментирате с различни предмети, ще се убедите, че сте започнали да ги виждате съвършено различно отпреди. Достатъчно ще е само да плъзнете поглед по човек, кола, вещ, за да можете след много дни, затворили очи, да ги извикате в паметта си, и то не като смътен спомен, а сякаш стоят пред очите ви в момента.

Ще кажете, че този на вик повече би послужил на детектив, но опитайте и ще разберете, че тази ирония е неуместна. Ще започнете да възприемате света различно, а главното ще се научите на азовете на визуализацията – един от основните методи в магията. Защото магията предполага умението да работите със сложни мислени образи. Вие не го можете и затова всевъзможни обреди и ритуали, с чиято помощ се опитвате да въздействате на околния свят, за да получите желаното, не ви се получават.

Ако нямате влечение към заниманията с магия, то във всеки случай е полезно да усвоите описаното упражнение, за да се движите по пътя на духовното самоусъвършенстване или да развивате у себе си способностите на хората-уникуми, пише вестник „Феномен“.

Leave a Reply

%d bloggers like this: