Press "Enter" to skip to content

Учението на Конфуций: биологичният човек трябва да израсне, ако иска да подобри здравето си! – ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Учението на Конфуций е детайлна програма как биологичният човек да изкачи едно еволюционно стъпало нагоре и да изпълни мисията си, като се превърне в джен

Statue of Confucius
Statue of Confucius

Конфуций красноречиво показва какво ще спечелим, ако го направим.

Първата ни „шестица от тотото“ е стабилно и крепко здраве. Тъй като здравето зависи от състоянието на чи в тялото, а шън направлява чи, шън е върховният законодател на здравето.

Понеже няма съответно понятие в нашата култура, нито дума, за да бъде преведен, шън е мистерия за нас. Традиционната китайска медицина го разглежда като личния дял на всеки човек от необхватното космическо съзнание, където се пази информация за всеки момент от неговата еволюция.

Човекът (жен) най-често не знае и не осъзнава тази връзка; човекът (джен) не само я осъзнава, но и я използва. С други думи, разликата между двата вида човеци зависи от това как действат техните шън: как захранват съзнанието им и как след това съзнанието ръководи състоянието на тялото. За да сме имунизирани срещу болести, шън трябва да е на лидерската си позиция.

Когато се запознае с клиничната картина на свой пациент, китайският лечител разбира кои аспекти на шън са тръгнали накриво в живота му и дали съзнанието му знае какво прави тялото.

Всеки китайски лечител е един малък Конфуций, който прави всичко, каквото може, за да помогне на един жен да стане джен, т.е. да покачи шън на полагаемия му се престол, пише „Живот без рак“. Стане ли това, тялото няма нужда от грижите на лечителя. Когато се командва от шън, материята е послушна като глината в ръцете на грънчаря.

Leave a Reply

%d bloggers like this: