Press "Enter" to skip to content

Аурата – тя съществува!

Аурата (или биополето) отразява същността на човека, която не се разкрива от поведението, навиците и стила му на живот

auraАура“ идва от гръцки и има няколко значения – заря, дихание, сияние. Присъща е на живите същества. Дели се на енергийни слоеве с различен цвят, всеки със свои функции.

Има стереотипи на поведение, маски и човек понякога не знае кой е всъщност. Като се изучава аурата, се прониква в дълбочината на характера.

С няколко лесни упражнения всеки може да види аурата на другия и без да е екстрасенс. Колкото по-ярък и чист е цветът й, толкова по-напреднал духовно е човек.

Постоянното й излъчване пък говори за добро здраве. Разпознаването на енергията, доминираща в аурата, улеснява поставянето на диагнози. Ако човек е в норма, аурата обгражда тялото като щит, подобно черупка на яйце. Размерите й стигат 2-3 м. Древните пророци са имали мощна, ярка аура на километри от тялото. Даже се виждал ореолът около главите им. Нимбът около главите на светците в християнската живопис е част от аурата им.

Leave a Reply

%d bloggers like this: