Press "Enter" to skip to content

Китайската медицина и смяната на сезоните – продължение

Приема се, че храните са топли и студени, съответно ян и ин

китайска Мине ли термична обработка, храната от ин се превръща в ян.

Пърженето вкарва най-много горещина в храните. Затова китайците пържат съвсем кратко продуктите, за да запазят ензимите и витамините в тях. За китайците храносмилателната система е пещ. Когато вкарваш в нея много студени, сурови и течни храни, я гасиш, забавяш храносмилането, коремът се подува и се появяват газове.

През пролетта е активен първоелементът дърво, който съответства на жлъчка и черен дроб (и на природния фактор вятър). Той може да донесе простуда и затова настинките се увеличават тъкмо напролет. Активират се и болестите на „вътрешния вятър“, предизвикани от гняв и
раздразнителност. Вятърът поражда бързо преходни симптоми, болки на определени места и спазми. Може да се появят стенокардия, хипертония, мигрена.

Leave a Reply

%d bloggers like this: