Press "Enter" to skip to content

Коя е най-важната мудра?

Най-важната мудра е тази, която спасява живот

mudra Специалистите я смятат за крайно важна, тъй като тя може да спаси не само вашия, но и живота на друг човек. Понякога я сравняват с действието на нитроглицерин или валидол при резки болки в гърдите. Тя облекчава общото състояние, премахва болката, умиротворява.

Поставете показалеца в основата на палеца, а възглавничките на палеца, безименния и средния пръст съединете помежду им. Изправено остава само кутрето. При възникване на болка изпълнявайте мудрата и с двете ръце със затворени очи.

Представете си образно сърцето с разширяващи се съдове. Максимално отпуснете тялото. Направете няколко дихателни движения с „хлътване“ на корема при издишване, като мислено произнасяте: „Съдовете на сърцето се разширяват, състоянието се подобрява, подобрява“. Издишването трябва да е през устата, бавно, „сгрявайки въздуха“.

Двете ръце, поставени в позата на мудрите, лежат покрай тялото или на облегалките на креслото. Важна е визуализацията – умствената представа, при която „виждате“ сърцето с кръвоносните съдове.

Leave a Reply

%d bloggers like this: