Press "Enter" to skip to content

Може ли аурата да се зарази?

Астралните същности могат да се разделят на два типа: „черни“ и „чисти“, като разликата е в интензивността на светенето, в спектралния състав на излъчването и в динамичните му характеристики

 

мистика

Въздействието на тези същности върху хората е различно.

„Черните“ същности постоянно се опитват да проникнат в аурата на човека; „чистите“ обикновено не проявяват такава активност. Получената взаимовръзка между психофизиологическото състояние на човека и активността различните същности също е различна. Най-често въздействието на „черните“ същности предизвиква необоснована агресия, която не е адекватна на ситуацията. Проведените експерименти показали, че много хора се намират под влияние на тези същности. Била доказана зависимостта между психофизиологическото състояние на човека и „чистотата“ на неговата аура, нейната предразположеност на „прониквания“.

За да се потвърдят направените изводи, били направени статистически изследвания на големи групи хора, състоящи се от представители на различни категории: от затворници до бизнесмени и политици. Изводът бил зашеметяващ: практически всички бизнесмени и политици били „инфектирани“ от астрални същности! Резултатите потресли учените! Било установено, че най-голям брой „черни“ същности частично или напълно прониквали в аурата на политици и бизнесмени, чийто брой многократно превишава „заразените“ затворници. Така в резултат на изследванията били потвърдени изводите на специалистите, че голям брой хора се подлагат на постоянно въздействие на „черни“ астрали, които контролират съзнанието и поведението.

Ако си припомним, че „подобното привлича подобно“, излиза, че чистите мисли и чувства и любовта към ближния са най-добрата защита от проникването на „черни“ астрални същности, пише вестник „Феномен“.

Leave a Reply

%d bloggers like this: