Press "Enter" to skip to content

Музиката от тибетските пеещи купи помага доказано на здравето

Пеещите тибетски купи са направени от храмови камбани

тибетски пеещи купи Пеещите купи са направени от претопени камбани, които монасите скриват от китайците, преди те да окупират Тибет. Затова имат такъв лечебен ефект, използват се още за медитация и религиозни церемонии.

В Германия и Америка пеещите купи са много популярни. В Германия дори здравната застраховка покрива купуването им. Там се използват за релаксация на тялото след операция. Имат и антибактериално действие и затова се оставя да звучи музика от пеещи купи в стаята на оперирания. Някои хирурзи дори работят на такава музика.

Купата сама ще ви намери. Оставете на вашата купа сама да ви открие. Ако сте избрали погрешната купа, тя няма да свири в ръцете ви. Купата е като живо същество и за да засвири, е необходимо да концентрирате цялата си енергия в сърцето и после да я изпратите към нея. Когато не е много голяма, се държи на дланта на лявата ръка, като пръстите са опънати. И колкото по-силно са опънати надолу, толкова повече енергия се отделя. Това е важно и защото тази енергия се изпраща на целия свят, не е само за този, когото лекува и който свири на купата. С чукчето се удря леко по нея, най-напред в четири точки – изток, Запад, север, юг. Прави се от външната страна на купата и мислено се изпраща благословия на четирите посоки на света, защото Вселената е част от нас и ние сме част от нея. След това чукчето започва да се движи по ръба на купата в посока на часовниковата стрелка, като натискът се увеличава внимателно и нежно.

Leave a Reply

%d bloggers like this: