Press "Enter" to skip to content

Първи стъпки в медитацията

Седнете в базисна позиция с кръстосани крака

При това гърбът трябва да е идеално изправен, ръцете – сплетени, езикът леко притиснат към небцето, очите обезателно затворени. Направете няколко дълбоки вдишвания. Трябва да се отпуснете и да си представите, че седите в тихо, спокойно, уединено място – например в пустинята, в гората, в планината и т. н.

Постарайте се колкото може по-добре да разгледате мястото, където се намирате. След това си представете, че земята се изплъзва изпод краката ви и остава само безкрайното пространство на Космоса. Привичният свят с проблемите си е далече. Вие се реете в тази безкрайност. Дишайте с диафрагмата дълбоко и равномерно. Представете си, че сте единственото живо същество в тази Вселена. С това започва медитацията за начинаещи.

В началото на медитацията използвайте универсална мантра – тя се състои от три думи на санскрит: „Баба нам кевалам“. „Баба“ означава „най-любимият“ и се отнася към висшето съзнание. „Нам“ – „име“, а „кевалам“ – „само“. Значението е дословно следното: „Само името на моя любим“ или „Всичко в тази Вселена е израз на единно и безкрайно съзнание“. Много е важно да осъзнавате самото значение на мантрата в процеса на повтарянето й.

След като завършите първия етап, започнете да повтаряте мантрата по следния начин: при вдишване изговаряйте (задължително наум) „баба нам“, а на издишване – „кевалам“.

Представете си, че пространството, в което се намирате, започва да излъчва сияние. Това сияние е навсякъде и то разтваря вашето тяло и вие се разтваряте в него. В този момент няма нито тяло, нито разум, а само космическо блаженство.

Повтаряйки мантрата, се концентрирайте върху следната идея: всичко е висше съзнание, всичко е висше блаженство. Изпълнявайте тази техника на медитация всеки ден по 10 – 15 минути. И едва след като усвоите това просто упражнение, можете да преминете към по-сложни техники, пише вестник „Феномен“.

Leave a Reply

%d bloggers like this: