Press "Enter" to skip to content

Скритата информация – как се предава и каква е връзката й със здравето

Процесът на получаване на скрита информация от човека води до усещането за предчувствие, свързано с последващо събитие, дискомфорт в контакта с определени хора и т. н.
Отдавна е признато от науката, че първоначалният източник на информацията е интуицията, основана на наблюдаваните факти, която в по-голяма степен е свойствена на хората с хуманитарни наклонности. При това предаването и приемането на скрита информация може да става и с помощта на подръчни средства — като индикатор на информационно поле може да се използва рамка, зарче, всякаква азбука, карти и такива, които изпълняват ролята на самоорганизираща се система в ръцете на човека. Примерите, с които отдавна сме свикнали и не им обръщаме внимание, са много – четката на художника, музикалният инструмент, перото на писателя, който създава образи и художествени произведения, живеещи „свой живот“, въздействащи върху хората, пренебрегвайки привичните ни форми на предаване на информация, пише вестник „Феномен“.

Leave a Reply

%d bloggers like this: