Press "Enter" to skip to content

Скритата информация няма връзка с телепатията

Онова, което вече знаем за скритата информация, ни помага да си направим следните изводи


1. В природата няма нищо случайно.
2. Съществува непроявена „скрита“ информация, която определя т. нар. „случайни процеси“.
3. Човекът получава тази скрита информация чрез интуицията, предчувствията и т.н.
4. Възможно е да получава скрита информация и с най-обикновени средства: рамки, кубчета, карти и т. н.
5. Възможно е получаването на скрита информация чрез специални самоорганизиращи технически средства (политрон например).
6. Възможно е получаването на скрита информация за сметка на уникалните възможности на човека, пише вестник „Феномен“.

Leave a Reply

%d bloggers like this: