Press "Enter" to skip to content

Су Джок: Болестта се ражда в подсъзнанието

Как все пак ни действат енергиите? Можем ли да разкрием техния „механизъм“?

head

Су джок представя човека като своеобразна пирамида: в основата е физическото тяло, на втория „етаж“ е разположена системата от меридиани (линии на био-логичноактивните точки на тялото), следващото стъпало са емоциите и върхът на пирамидата е психиката. Всички тези нива са тясно взаимосвързани и си въздействат помежду си.

Както е известно, всяко заболяване се заражда на горния „етаж“ – в подсъзнанието, и едва след това се проявява във вид на болежки. Су джок учи да въздействаме на болестта именно в момента на нейното зараждане, дълго преди развитието на физическото заболяване. Как е възможно?

Чрез емоциите – свързващото звено между „етажите“ на пирамидата.

Всеизвестна е връзката между емоциите и реалните събития. Например „предчувствайки“ нещо лошо, ние привличаме към себе си неприятностите, а излъчвайки радост, се защитаваме от нещастията. За су джок това не е загадка, защото емоциите са проявлението на шестте енергии. Изворът на гнева е енергията на вятъра. Емоцията на радостта се корени в топлината, тревогата – във влажността, мъката – в енергията на сухотата, а страхът – в студа. Енергията на горещината предизвиква щастие.

А тъй като светът е изпълнен с енергии, лесно усещаме чуждите настроения и дори се зареждаме с тях, „прихващайки“ и от чуждите радости и проблеми.

При това проблемите са не само емоционални: нашите тела физически откликват на чуждите емоционални импулси. Ние потръпваме от нечий страх, можем да заплачем при вида на чуждите сълзи и да се задъхаме от нечия ярост.

И все пак всяка, дори най-негативната, емоция е необходима: тя сякаш попива в себе си излишъците на енергията, която ни преизпълва. А всеки излишък води до болест – физическа или духовна! Ето защо човек, научил се да проявява своите емоции, да ги пуска на воля, е и по-здрав, и по-успял: той умее да управлява своите енергии, пише вестник „Феномен“

Leave a Reply

%d bloggers like this: