Press "Enter" to skip to content

Сърцето е императорът на човешкото тяло, според китайската медицина

Всичко във Вселената е подредено в йерархии: живите същества заемат точно онова място в биологичните системи, където могат не само да оцеляват, но и да доставят материал за оцеляване на другите видове. Химическите елементи в таблицата на Менделеев са подредени според растящото им атомно тегло: разликата между „лекия“ водород и „тежкия“ радий се състои в различния брой протони и електрони в атомите им. Освен ред йерархията предполага и разлики в потенциала и качествата на своите членове, както се вижда от таблицата на Менделеев.

сърцето

Като повечето древни култури китайската открива закона за йерархичен ред на Вселената в ранните векове на своята история. Според него големите йерархии в природата са огледало на йерархията в тялото, защото макро- и микросветът са части от единна система.

Древните китайски медицински книги казват, че сърцето е „управителят“ или „императорът“ на човешкото тяло. Там е резиденцията на шън (разум, съзнание, дух, душа). Шън управлява и другите органи. С други думи, сърцето не е просто помпа, която праща кръв до всяка клетка. То стои начело на вътрешната йерархия на органите и управлява реда в тялото. Древните шамани разглеждали сърцето като най-важния агрегат, чрез който сме свързани с Вселената.

Първата искра, която задвижва сърцето (и живота), изскача от едно възелче специализирани клетки в дясната част на сърцето, което днес се нарича sinoatrial node. Западната медицина го открива през 1907г. и смята, че искрата е спонтанно действие, породено от нервен импулс. Ако това огниво не работи добре, сърдечният ритъм е неравномерен; ако чи, което го захранва, е недостатъчно, клетките на огнивото почват да измират и можем да се сдобием с исхемична болест.

Древните култури познават сърдечното огниво от хилядолетия и развиват много от своите учения върху опита и знанията си за него. В индуизма то се нарича „точката бин-ду“. Това е мястото, откъдето се заражда всичко в живота, защото то представлява миниатюрно копие на аналогичната, пораждаща всемира бинду точка във Вселената.

За китайските лечители преносът на кръв из тялото е само едно от многото задължения на телесния император. Поетото чрез храната чи се превръща в кръв в сърцето. За да се извърши това велико тайнство, сърцето е подпомагано от белите дробове, далака и черния дроб. Императорът управлява добре, ако поданиците го слушат, пише „Живот без рак“. Но те са склонни да слушат, ако императорът си върши добре работата. Сърцето ръководи, но прави това, като внимателно се вслушва във всеки вопъл от дълбините на империята.

Leave a Reply

%d bloggers like this: